Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 • Öğrenciler sınavlarda yanlarında fotoğraflı kimlik kartı (öğrenci kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulundurmaları zorunludur. Yanlarında kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
 • Kimlik belgeleri sınav süresince açık ve görünür bir şekilde sıranın üzerinde bulundurulacaktır.
 • Öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenen salonlarda sınava girmek zorundadır.
 • Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az beş dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdır.
 • Sınava giren öğrenciler; yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 15 dakika sınav salonunu terk etmeyecektir.
 • Sınava geç gelen öğrenci, eğer sınav salonundan daha önce bir öğrenci çıkmış ise sınava alınmaz.
 • Her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan ayrılmaması gereken zaman diliminde (yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 15 dakika ) salonu terk eden öğrenciler bir daha sınav salonuna alınmaz.
 • Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının / gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından dikkate alınmak zorundadır.
 • Gözetmenler/ sorumlular sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Öğrenciler sınav boyunca sorumlularının / gözetmenlerin yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru sormaları yasaktır.
 • Sıraların üzeri sınavdan önce öğrenciler tarafından kontrol edilmeli, oturduğu sırada veya yakınında sınavla ilgili yazı gören öğrenciler durumu ilgili gözetmene bildirmelidir. Sıraların üzerinde sınav öncesinde veya esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma eyleminde bulunulmamalıdır.
 • Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb. yerlerde kitap, defter, ders notu gibi derse ait araç- gereç ve bilgiler bulunduramaz. Yukarıda belirtilenlerin tümü sınav sonuna kadar gözetmene teslim edilecektir.
 • Öğrenciler ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav salonuna sözlük, akıllı saat, vb. araçları getirmeyecek ve yanlarında bulundurmayacaktır.
 • Sınav süresince cep telefonunuz kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. (Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında üzerinde bu şekilde cep telefonu bulunduran öğrenci (ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Sınav sorumlusu / gözetmeni öğretim elemanları, gerekli gördükleri takdirde sınav öncesinde veya sınav anında söz konusu cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptir.
 • Öğrenciler ad, soyad, bölüm ve öğrenci numaralarını soru ve cevap kâğıtlarına sınav başlamadan önce tükenmez veya dolmakalem ile yazacaklardır. Bu bölüm için (ad, soyad, bölüm ve öğrenci numaraları) kurşun kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Tükenmez kalem bulundurma sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Her ne sebeple olursa olsun kalem, silgi, kalem vb. araçların sınav esnasında alınıp verilmesi ve ortak kullanılması yasaktır.
 • Sınav esnasında sınav düzenini bozucu davranışlar gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasından kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci (ler) hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
 • Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlularının / gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.
 • Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.
 • Öğrenciler, sınav notlarını https://ubs.giresun.edu.tr/ adresinden, kendilerine ait şifreleriyle öğrenebilirler.
 • Yukarda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında işlem başlatılacaktır.
 
Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.
DEKANLIK