Tarihçe

Fakültemizin temelleri Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak atılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307733 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde alınan kararla Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş olup halen iki aktif olmak üzere dört bölüm ve 456 öğrenci ile Eğitim-Öğretim sürdürülmektedir.