Fakülte Yönetimi

Dekan 

 
 

e-posta: mehmet.turkmen@giresun.edu.tr

 

Dekan Yardımcıları

 
 
                            
                                                
                                                       Prof. Dr. Şevki KOLUKISA                 
                                                                   e-posta: sevki.kolukisa@giresun.edu.tr              
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Necati GÜRSES
e-posta: necati.gurses@giresun.edu.tr
 

Fakülte Sekreteri

  
 
Nurcan TEPE

   e-posta : nurcan.tepe@giresun.edu.tr