Fakülte Yönetimi

Dekan V.

 
Prof.  Dr.  Ahmet SALBACAK

e-posta: ahmet.salbacak@giresun.edu.tr

 

Dekan Yardımcıları

                                                                                                            
 
                                     Doç. Dr. Şevki KOLUKISA                    Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Hamdi BAŞKAN
                                     
e-posta: sevki.kolukisa@giresun.edu.tr                                       e-posta: aytekin.baskan@giresun.edu.tr
 

Fakülte Sekreteri

 
 
  Miyese GÜRSES

   e-posta : miyese.gurses@giresun.edu.tr