İdari Personel

Fakülte Sekreteri

    

 
 Nurcan TEPE
              e-posta : nurcan.tepe@giresun.edu.tr       
    
Şef


Murat ÖZDEMİR
    
e-posta : mozdemir@giresun.edu.tr

 
Şef
   
 
Fikriye YILMAZ
     
e-posta : fikriye.yilmaz@giresun.edu.tr
 
Öğrenci İşleri 
 
Talip KAYA
e-posta : talip.kaya@giresun.edu.tr
 
Spor Salonu


 
Veli SAĞIR
e-posta: veli.sagır@giresun.edu.tr
 
Sürekli İşçiler
 
 
Gamze TÜRE
e-posta: gamze.ture@giresun.edu.tr
 
 
Sibel ÇETİNKAYA
e-posta: sibel.cetinkaya@giresun.edu.tr
 
 
Ümran TURGUT
e-posta: imran.turgut@giresun.edu.tr
 
 
Ömür KESKİN
e-posta: omur.keskin@giresun.edu.tr