Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

  
 AKREDİTASYON VE KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
1  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN
 
Dekan
2  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Doç. Dr. Şevki KOLUKISA
 
Dekan Yardımcısı
3
Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Necati GÜRSES

Dekan Yardımcısı
4  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç SEMİZ
 
Bölüm Başkan V.
5  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBUĞA
 
Bölüm Başkan Yard.
6  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Dr. Öğr. Üyesi A.Hamdi BAŞKAN
 
Öğretim Elemanı
7
Spor Bilimleri Fakültesi 

Öğr. Gör. Hilal PEKDEMİR

Öğretim Elemanı
8
Spor Bilimleri Fakültesi 

Arş. Gör. Tuğçe ÇALCALI

Öğretim Elemanı
9  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Nurcan TEPE
 
Fakülte Sekreteri
10  
Spor Bilimleri Fakültesi      
 
Elif Zehra YAVUZARSLAN
 
Öğrenci