Akademik Personel Listesi

 

Doç. Dr. Şevki KOLUKISA

    Bölüm Başkanıe-posta : sevki.kolukisa@giresun.edu.tr

 

Öğr. Gör. Hilal PEKDEMİR 


e - posta : hilalp@giresun.edu.tr
  

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah DÖNMEZ 

e-posta : beytullah.donmez@giresun.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇOLAK 

e-posta : halil.colak@giresun.edu.tr

 

Doç. Dr. Kürşad Han DÖNMEZ 

e-posta : kursadhan.donmez@giresun.edu.tr