Akademik Personel Listesi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Kürşad Han DÖNMEZ
kursad.han.donmez@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah DÖNMEZ
beytullah.donmez@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00

Doç. Dr. Halil ÇOLAK
halil.colak@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBUĞA
ekrem.akbuga@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00

Öğr. Gör. Hilal PEKDEMİR
hilalp@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00

Arş. Gör. Tuğçe ÇALCALI
tugce.calcali@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00


Arş. Gör. Tugay KÜÇÜKÇAL
tugay.kucukcal@ giresun.edu.tr
0454 310 10 00