Akademik Personel Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç SEMİZ
                  Bölüm Başkanı e-posta : kivanc.semiz@giresun.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Hamdi BAŞKAN


 

e-posta : aytekin.baskan@giresun.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZGÜL

e-posta : fatih.ozgul@giresun.edu.tr


Öğr. Gör. Necati GÜRSES


 

e-posta: necati.gurses@giresun.edu.tr

 

Arş. Gör. Asiye Hande BAŞKAN


 

e-posta : hande.baskan@giresun.edu.tr