!!!2019 ÖZEL YETENEK GEÇİCİ SINAV SONUÇLARI!!

27 Temmuz 2019 Cumartesi

2019 ÖZEL YETENEK GEÇİCİ SINAV SONUÇLARI

NOT1: Bazı branşlarda kontenjanlar dolmadığından dolayı boş kalan kontenjanlar Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından uygun görülen branşlara aktarılmıştır.

NOT2: Asil kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar için yedek adaylardan sıralama ve branş aranmaksızın kayıt yapılacaktır.

       Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

       Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim 
Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

       A
ntrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

       Yedek Adaylar