Araştırma Görevlisi Alım İlanı Değerlendirme Sonuçları

13 Aralık 2022 Salı

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

08 Kasım 2022 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.

Başarı sıralaması; ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u hesaplanarak belirlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.

Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

Asıl olarak belirlenen adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin asılları tarafımızdan görülecek ve fotokopileri alınacaktır.)
2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4 - Askerlik durum belgesi  (Erkek adaylar için - E-devlet üzerinden alınabilir. Adaylar askerlik hizmetini tamamlamışlarsa terhis belgesinin fotokopisi gereklidir.)

ile birlikte 14 Aralık 2022 – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
 

DEĞERLENDİRME FORMU