İTİRAZ DİLEKÇESİ

17 Ağustos 2020 Pazartesi

Spor Bilimleri Fakültesi 2020/2021 Yılı Özel Yetenek Sınavı  Geçici Değerlendirme Sonuçlarına itiraz yapacak adayların ;  ilgili kılavuzun 19. Maddesi b  ve c fıkrası gereğince  "b-Geçici Değerlendirme Sonuçlarına itiraz yapacak aday Sınav Komisyonu’na ilgili tarihler arasında; aşağıda açık adresi bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye hesabına iki yüz (200,00) TL yatırarak ilgili dekont ve durumunu açıklayan dilekçeyi şahsen, faks veya sporbilimleri@giresun.edu.tr E-posta adresine göndererek başvurabilir. c-Belirtilen tarihler dışında yapılan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz ile ilgili yatırılan ücret ancak itirazın haklı bulunması durumunda iade edilecektir."
Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Hesap Bilgileri: Şube: 123 Ziraat Bankası /Giresun Hesap Adı: Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye
Hesap Numarası: 50869316 5030
İBAN:TR 76 0001 0001 2350869316 5030
Adayların ödeme dekontunun bir örneği ve  aşağıdaki dilekçe ile fakültemize başvuru yapması gerekmektedir. İlişikte örneği sunulan dilekçe formatına uygun olmayan itirazlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

İTİRAZ DİLEKÇESİ ulaşmak için tıklayınız: