Kayıt Yenileme Haftası

31 Ocak 2020 Cuma

  • 03 - 07 Şubat 2020 kayıt yenileme haftasında öğrenciler bilgi sistemi üzerinden ders kayıtlanmalarını yaparak danışman onayına göndereceklerdir.

  • 10 - 14 Şubat 2020 danışman onay haftasında öğrenciler ders kayıtlanmalarının onaylanmasının takip ederek onaylandıktan sonra iki çıktı alarak danışmanına imzalatmalıdır.

    iresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5.
    maddesinde belirtileı

Giresun  Üniversitesi  Önlisans  ve  Lisans  Eğitim  Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliğinin  5.maddesi:
''Kayıt yenileme işlemi, öğrenci tarafından seçilen dersler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.'
'

Giresun  Üniversitesi  Önlisans  ve  Lisans  Eğitim  Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliğinin 16. maddesi:
''Öğrencinin,  yarıyıl/yıl  kayıtlarının  yapılması  veya  yenilenmesi  sırasında  derslerini danışmanı  ile  birlikte  düzenlemesi  ve  derslerin  kesinleşmesi  için  danışmanı  tarafından onaylanması  gerekir.  Öğrenci  tarafından  yapılan  ders  seçme  işleminin  danışman tarafından  onaylanmaması  nedeniyle  kayıt  yenilemenin  yapılamamasından  danışman sorumludur.”